Liên hệ

Trường THCS Giao Hải

Địa chỉ: Xóm 3, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Admin: Ông Hoài Dưỡng – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0973108232